Overlijden Ulbe Soepboer

Afgelopen vrijdag kregen we het intrieste bericht dat Ulbe Soepboer plotseling op 49-jarige leeftijd is overleden. Ulbe was een betrokken dorpsgenoot, die bijzonder actief was in het vrijwilligersleven en direct of indirect betrokken was bij tal van verenigingen, commissies en instanties.
Gezamenlijk is er overleg geweest op welke wijze wij Ulbe willen herdenken.

Uiteraard staan de wensen van de naaste familie voorop en zij hebben te kennen gegeven dat er aanstaande woensdag 16 september de gelegenheid is voor de condoleance. Dit vindt plaats op het huisadres W.J. Koopmansstrjitte 26 van 18.30 uur tot 20.30 uur.

In overleg met de familie is er besloten enkele gedenkplekken voor Ulbe in te richten, zodat iedereen op zijn/haar eigen wijze nog een moment kan denken aan Ulbe.
Vanaf donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur t/m zondag is er elke avond gelegenheid naar deze gedenkplek te gaan. In de voetbalkantine van v.v Akkrum op de UT wei en in de Terptsjerke aan de Dringelsrjitte zijn een tweetal gedenkplekken ingericht, die tijdens de genoemde tijdstippen bezocht kunnen worden en is er tevens ruimte om een persoonlijk bericht achter te laten.

Op donderdag 17 september vind de uitvaart in besloten kring plaats.
Ulbe zal vanaf de eigen woning naar het uitvaartcentrum worden gebracht.
De familie stelt het op prijs dat mensen aan de route een laatste eer gaan bewijzen aan Ulbe. Donderdag vanaf 13.30 uur zal de stoet gaan rijden via de W.J. Koopmansstrjitte langs het Weidlan, Himdyk, Kanadeeskestrjitte en Griene Eker.

Hierbij het verzoek om langs de route te staan en op deze wijze medeleven tonen aan Ulbe en de naaste familie.