• Algemene regelgeving

    mededelingen van het bestuur

Regelgeving

Ledenadministratie 
Bij Thea Elting, e-mail: ledenadministratie@avc69.nl kunt u voor de volgende zaken terecht:
– het doorgeven van het nieuwe adres bij verhuizing.
– opzeggen van het lidmaatschap.
– opvragen van statuten en huishoudelijk reglement van AVC ’69.

Regeling bij opzegging lidmaatschap
Na 1 september: 4 x maandcontributie en pasjesgeld.
Na 1 januari: verschuldigde contributie tot 1 juli en pasjesgeld.
Bij beëindiging van het lidmaatschap door overmacht zijn geen kosten verschuldigd, dit ter beoordeling van het bestuur.

Contributie
De contributie wordt in 9 maanden geïncasseerd, vanaf september t/m mei.

Per maand           Per incasso

1e klas en hoger:        € 16,00            € 21,33

2e en 3e klas:             € 15,00             € 20,00

4e klas:                        € 13,50             € 18,00

Jeugd:                         € 13,50              € 18,00

Mini’s:                        € 10,50              € 14,00

Eurolid:                      €  2,00              €   2,67

De euroregeling is een tijdelijke regeling voor leden die langer dan 3 maanden door bijvoorbeeld een blessure of zwangerschap niet kunnen sporten.

Gezinskorting: voor 3e gezinslid 25%, voor 4e 50% en voor 5e 75% korting op de contributie. Gezinskorting is van toepassing op de laagste contributie(s). De korting wordt gegeven aan spelende leden.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,-.

Pasjesgeld
Het pasjesgeld wordt verdeeld over 4 maanden. Het betreft de maanden november, december, januari en februari. Dit wordt automatisch afgeschreven samen met de contributie. U wordt van tevoren geïnformeerd over de hoogte van het bedrag.

Verzekering
AVC ’69 heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
Aansprakelijkheid, ongevallen en bestuurdersaansprakelijkheid. Voor informatie kunt u terecht bij het bestuur.

AVC ’69 tenue
Competitie spelende leden zijn verplicht om in het AVC ’69 tenue te spelen. De kleur van het broekje moet korenblauw zijn.
AVC ’69 stelt een wedstrijdshirt in bruikleen beschikbaar.

Invallerregeling
Als een team één of meerdere spelers voor een bepaalde wedstrijd tekort komt, kunnen invallers uit een lager team worden geleend. Dit moet echter altijd in overleg met Jantsje Stobbe gebeuren, tel. nr. 0566-651107. Neem tijdig contact op.

E.H.B.O.
Alle leden dienen zelf tape, zwachtel en pleisters in hun sporttas te bewaren. Met name de nieuwe leden maken wij hierop attent, maar ook alle andere leden herinneren wij hierbij graag aan deze regeling.

Toernooien
Bijna wekelijks komen er uitnodigingen binnen voor toernooien.
Deze kunnen onmogelijk allemaal opgehangen worden op het prikbord in de sporthal. Wie dus eens aan een toernooi mee wil doen, kan bij het secretariaat terecht voor informatie.

© Copyright 2019 - AVC '69 - Akkrumer Volleybal Club 1969