• Bestuur en commissies

Het bestuur en de commissies

Hieronder vind je alle gegevens van de contactpersonen binnen volleybalvereniging AVC ’69.

Voorzitter

voorzitter@avc69.nl
Harry Haitsma
06-55363926

Penningmeester

penningmeester@avc69.nl
Janet de Jong
06-20730768

Secretaris

secretaris@avc69.nl
Miranda Spijkerman

Algemene bestuursleden

Thomas Haitsma
06-30958723

Jitske van der Wal
06-28441668

Lisanne van ’t Blik

Ledenadministratie

ledenadministratie@avc69.nl
Thea Elting
06-21627923

Wedstrijdsecretariaat

wedstrijden@avc69.nl
Jantsje Stobbe
0566-651107

Laura Zoetendal

Technische Commissie Senioren

tc@avc69.nl

Contactpersoon dames 1
Onno Woudstra

Contactpersoon dames 2 t/m 4
Marrit Heida
06-27865308

Contactpersoon dames 5 t/m 8
Yvonne Zwart

Contactpersoon heren 1
Antje Kneefel

Contactpersoon heren 2 t/m 4
Bart Stobbe

Technische Commissie Jeugd en Mini’s

jeugdtc@avc69.nl
Contactpersonen jeugd en mini’s
Jolanda van der Meer
06-20679609

Ellen Ybema
06-29216910

Jeugdactiviteiten commissie

jeugdcommissie@avc69.nl

Femke van Huizen
06-13654838

Tjitske Hettinga
06-26969298

Judith Jellema-Kieneker
06-11152639

Toernooicommissie

toernooicommissie@avc69.nl
Mirjam Blaakmeer
0566-651931

Janet Boersma
0566-651385

Tamara Ziengs
0566-650470

Astrid Soolsma

Sponsorteam

sponsorteam@avc69.nl
Ulbe Soepboer
06-25068286

Mettje Dam
0566-840023

Teo Welles
06-51690869

Stratenvolleybal

stratenvolleybal@avc69.nl
Ellen Ybema
06-29216910

Karin Hof
0566-651943

Jantsje Stobbe
0566-651107

Jolanda van der Meer
06-20679609

Laura Zoetendal

Coördinatie scheidsrechters

scheidsrechters@avc69.nl
Jiska Blaakmeer

Overige

Invallers
Jantsje Stobbe
0566-651107

Zaalwacht
Jiska Blaakmeer
06-28323687

Materiaal
Albert Kneefel
0566-652911

Hans Hoogendoorn

Sport overdag
Anne Sybesma
0566-651519
a.sijbesma2@chello.nl

© Copyright 2019 - AVC '69 - Akkrumer Volleybal Club 1969