Corona richtlijnen en regels

De competitie is van start. Daarbij worden in sporthal de Utingeradeelhal een aantal richtlijnen gehanteerd.

Algemene richtlijnen (RIVM)

• Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen

• Houd 1,5 meter afstand van personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten) 

• Vermijd drukte 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen 

• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent

• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels 

• Vermijd hard stemgebruik 

• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

Regels sporthal Utingeradeelhal

• De kleedkamers zijn alleen geopend voor uitspelende teams, op de deur van de kleedkamers wordt aangegeven welk team in welke kleedkamer mag. Hierbij geldt een maximum van
4 personen per keer in de kleedkamer, waarvan maximaal 2 tegelijk onder de douche kunnen

• Bij binnenkomst handen desinfecteren bij de desinfectiezuilen;

• Bij het betreden van de sporthal en tot aan het betreden van het veld de 1,5 meter-regel hanteren, daarbij wordt uitgegaan van een ieders eigen verantwoordelijkheid;

• Na het betreden van de hal zal op reguliere wedstrijdavonden de coronacoördinator je wijzen naar een plek waar gewacht kan worden tot het wedstrijdveld vrij is, daar kun je je indoorschoenen aantrekken. Om te vermijden, dat teams elkaar dichtbij passeren, moeten de teams die gespeeld hebben wachten bij de bank op het veld, totdat de nieuwe teams klaar staan aan de andere kant van het veld. Daarna kunnen de teams die gespeeld hebben het veld verlaten.
Graag je als team samen verplaatsen!

• Sportmaterialen (palen, andere materialen) door zo weinig mogelijk personen aanraken

• Na elke set wordt de bank gereinigd met de desinfectie doekjes. Teams kunnen in overleg met de tegenpartij ervoor kiezen om tijdens de wedstrijd niet te wisselen van speelhelft

• Bij wisselen van helft als team gezamenlijk de rechterzijde van het net passeren. Dit geldt ook voor wissels

• Na het spelen van de wedstrijd worden banken, scheidsrechterstoelen en teltafels gereinigd;

• Publiek is niet toegestaan in de sporthal;

• Jeugdteams wordt verzocht zo effectief mogelijk te verplaatsen en met zo weinig mogelijk begeleiders te komen. Ouders die rijden worden niet als publiek gezien en mogen in de zaal aanwezig zijn

• Het sportcafé is tot nader order gesloten

De gezondheid van iedereen staat voorop, daarna het sportplezier!

Wij gaan uit dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en de richtlijnen op volgt.